Stavebné technológie

Skupina ESIN sa špecializuje na zemné práce, zakladanie stavieb, výstavbu železobetónových konštrukcií a hrubých stavieb.

Najväčšie skúsenosti má s realizáciou monolitických stavieb rôzneho druhu. Vykonáva debniace, armovacie a iné činnosti potrebné na tomto druhu stavieb.