Kontakt

Kontaktná osoba              

Právne údaje spoločnosti

 

Ing. Želmíra Repatá

Office Manager


+421 42 438 25 86

ESIN group, a. s.
Tatranská 300/8
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 787 302
DIČ: 2022389842
ičDPH: SK2022389842
Obch. register: Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10634/R

 


 

ADRESA KANCELÁRIE SPOLOČNOSTI

Centrum 2304

017 01 Považská Bystrica