Fotovoltaické elektrárne

Uskutočňujeme strategické investície do obnoviteľných zdrojov energie. V našom záujme sú fotovoltaické elektrárne, kde je výkupná cena za elektrickú energiu garantovaná štátom na 15 rokov od uvedenia zariadenia výrobcu elektrickej energie do prevádzky alebo od jeho rekonštrukcie či modernizácie v zmysle Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Portfólio skupiny ESIN:

  • 3 fotovoltaické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 12 MW v katastri obce Tornaľa
  • 3 fotovoltaické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 12 MW v katastri obce Nový Ruskov

Viac informácií nájdete na stránke projektu:


www.astom.sk