Energetika

Skupina ESIN začala podnikať v sektore obnoviteľných zdrojov energie v druhej polovici roku 2011 akvizíciou dvoch bioplynových staníc na juhozápade Slovenska. V roku 2012 došlo k akvizícii fotovoltaických elektrární s celkovým výkonom 24 MW.

Fotovoltaické elektrárne

6 elektrární s výkonom 24 MW
Uskutočňujeme strategické investície do obnoviteľných zdrojov energie. V našom záujme sú fotovoltaické elektrárne, kde je výkupná cena za elektrickú energiu garantovaná štátom na 15 rokov od uvedenia zariadenia výrobcu elektrickej energie do prevádzky alebo od jeho rekonštrukcie či modernizácie v zmysle Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Portfólio skupiny ESIN: 3 fotovoltaické...

Bioplynové stanice

3 stanice s výkonom 3MW
Bioplynová stanica je zariadenie na výrobu elektrickej energie z poľnohospodárskej biomasy anaeróbnou fermentačnou technológiou. Pri fermentácii biomasy sa uvoľňuje bioplyn (50% metán), ktorý sa spaľuje v kogeneračnej jednotke (v spaľovacom motore, ktorý poháňa generátor na výrobu elektrickej energie). Ďalším využiteľným produktom je tepelná energia. Pri výrobe 1 MWh elektrickej energie vzniká...

BBF energy

Elektroenergetika a distribúcia elektrickej energie
Skupina ESIN prostredníctvom spoločnosti BBF energy zabezpečuje dodávku a distribúciu elektrickej energie v Tatranskej Lomnici ako miestna distribučná spoločnosť. Druhou nosnou činnosťou spoločnosti je kompletná činnosť v elektroenergetike, výkon projekčných, elektromontážnych a súvisiacich činností.