Drestav

Skupina ESIN zabezpečuje kompletnú dodávku krovov, striech, strešných krytín, stavbu drevodomov, drevených stavieb a výrobu drevených okien prostredníctvom spoločnosti DRESTAV.

Viac informácií nájdete na stránke projektu:


www.drestav.eu