Bioplynové stanice

Bioplynová stanica je zariadenie na výrobu elektrickej energie z poľnohospodárskej biomasy anaeróbnou fermentačnou technológiou. Pri fermentácii biomasy sa uvoľňuje bioplyn (50% metán), ktorý sa spaľuje v kogeneračnej jednotke (v spaľovacom motore, ktorý poháňa generátor na výrobu elektrickej energie). Ďalším využiteľným produktom je tepelná energia. Pri výrobe 1 MWh elektrickej energie vzniká cca 1 MWh tepelnej energie.

Portfólio skupiny ESIN:

  • bioplynová stanica s výkonom 1MW
  • bioplynová stanica s výkonom 1MW
  • bioplynová stanica s výkonom 1MW

Viac informácií nájdete na stránke projektu:


www.astom.sk